RvS: geen ontheffing opvissen zwaardschedes

RILLAND - vergunning Het bedrijf heeft sinds 2006 al een paar keer om een vergunning gevraagd om de schelpdieren te mogen vangen, maar de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft de vissers steeds nul op het rekest.
feiten Ook de laatste aanvraag van het bedrijf om de zwaardschedes te mogen vangen is volgens de Raad van State terecht afgewezen. Er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden waardoor de minister van LNV het vissen op de schelpdieren zou moeten toestaan. Tot verdriet van zoon Frank Lobbezoo...