Drie hoogleraren voor onderwijsprogramma Zeeuwse campus

Het provinciebestuur heeft 115.000 euro subsidie gegeven om drie hoogleraren aan te stellen. Zij gaan een onderwijs- en onderzoeksprogramma voor de nieuwe Beta Campus Zeeland schrijven. De campus wordt een soort technische universiteit in Zeeland. Het gaat om twee Vlaamse hoogleraren van de Universiteit van Gent en één van het kennisinstituut NIOZ in Yerseke. Ze gaan zich onder meer bezighouden met onderwijs en onderzoek naar verzilting van landbouwgrond en de stijgende zeespiegel.

De hoogleraren gaan zich onder meer bezighouden met verzilting van landbouwgrond. (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om een grensoverschrijdende samenwerking. Dat brengt uitdagingen met zich mee, zegt provinciebestuurder Harry van der Maas; "Het gaat toch om een andere cultuur, andere regels in Vlaanderen. Maar door goed samen te werken en goed te overleggen, komen we een heel eind."

Vragen van bedrijven

Het onderwijsprogramma wordt opgesteld door de drie hoogleraren. Zij richten zich op drie hoofdonderwerpen: water, energie en voeding in het veranderende Delta kustgebied. Voor hun onderzoeksvragen zoeken zij bedrijven in Zeeland op. Van der Maas; "Bedrijven hebben vragen, bijvoorbeeld op het gebied van verzilting. De hoogleraren proberen die vragen mee te nemen in het onderzoeksprogramma en delen het onderzoeksresultaat dan ook weer met de bedrijven. Die kunnen er dan hopelijk weer iets mee verdienen."

De Beta Campus Zeeland wordt een soort technische universiteit waar de University College Roosevelt, de HZ University of Applied Sciences en Scalda in samenwerken. Maar ook onderzoekers van andere kennisinstellingen en bedrijven zoals NIOZ en Wageningen Marine Research kunnen er terecht.

Verschillende niveaus

Deze instellingen gaan samenwerken aan onderzoek op het gebied van water, energie, voedsel en duurzame grondstoffen. Het is de bedoeling dat ze kennis en ervaring uit gaan wisselen. De studenten zijn afkomstig van verschillende onderwijsniveaus en werken samen met overheden en bedrijfsleven aan onderzoeksprojecten.

Het onderwijsprogramma zou volgend jaar klaar moeten zijn.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
onderwijs subsidie hoogleraren
Deel dit artikel:

Reageren