Weinig enthousiasme in Yerseke voor aanpak doorgaand verkeer

In Yerseke lijkt weinig enthousiasme te zijn voor de plannen om de doorgaande wegen aan te pakken. De provincie heeft een keuze gemaakt voor 1 van de 4 onderzochte varianten: de Zanddijk verbreden, een viaduct over het spoor en een nieuwe rotonde.

Daarmee zou een einde moeten komen aan de onveilige situatie op de weg naar Yerseke, en bij de op- en afritten van de A58. Want daar staat het verkeer regelmatig op de snelweg vast. Inwoners konden gisteravond hun zegje doen op een bijeenkomst over de plannen. Veel inwoners van Yerseke hadden liever gezien dat de provincie had gekozen voor een nieuwe weg door de polder.

De Zanddijk bij Yerseke wordt aangepakt, vanwege onveilige situaties en problemen met de doorstroming. De Zanddijk is al jaren één van de gevaarlijkste wegen van Zeeland. De afgelopen jaren zijn er vijftig ongelukken gebeurd.

Breder en veiliger

Het provinciebestuur trekt ruim vijftig miljoen euro uit voor de nieuwe weg die breder zal worden dan de oude en deels verlegd gaat worden. Ook komt er een viaduct over de spoorwegovergang. De nieuwe weg komt voor een deel door de polder te liggen. De weg moet hierdoor ook veiliger worden voor onder meer fietsers.

Omstreden keuze

De keuze voor het zogeheten tracé 'bruin' is omstreden. Een klankbordgroep die in het voortraject werd samengesteld - met bewoners, het bedrijfsleven, dorpsraden, de Fietsersbond en de politie - sprak een voorkeur uit voor het 'rode' alternatief. Alternatief 'groen' kwam als tweede uit de bus, alternatief 'bruin' pas als derde.

Inwoners van Yerseke over het aanpakken van de Zanddijk

Kaartje tracé bruin (foto: Provincie Zeeland)

De provincie wilde graag nieuwe op- en afritten bij de A58. Want ook de verkeerssituatie bij afslag Kruiningen- Yerseke is al jaren gevaarlijk. Door de slechte doorstroming staan er regelmatig twee rijen auto's op de afslag, en staat er soms file tot in de Vlaketunnel. In november werd bekend dat Zeeland daar niet de gevraagde zeventien miljoen euro van het Rijk voor krijgt. Daarom is dat plan afgevallen.

Inspraak

Tot en met 20 januari 2020 kunnen mensen reageren op het besluit van GS over het voorkeursalternatief. Het besluit is online te bekijken ligt ter inzage in het Provinciehuis in Middelburg en het gemeentehuis van Reimerswaal in Kruiningen. In april 2020 nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de aanpak.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Yerseke Zuid-Beveland verkeer Zanddijk
Deel dit artikel:

Reageren