Onderzoek naar haalbaarheid marinierskazerne Flevoland

De provincie Flevoland onderzoekt of het haalbaar is om de kazerne van het Korps Mariniers niet naar Vlissingen, maar naar Flevoland te laten verhuizen. De motie hiertoe van Forum voor Democratie is door Provinciale Staten in Flevoland aangenomen. Het provinciebestuur gaat nu het ministerie van Defensie benaderen.

Mariniers tijdens een oefening op het strand van Vlissingen (foto: ANP)

De mariniers zijn nu nog gestationeerd in Doorn, maar moeten van het kabinet naar Vlissingen verhuizen. Die verhuizing is lang geleden toegezegd en in Zeeland wordt op hun komst gerekend. Op en bij het terrein in Vlissingen zijn al een boerderij en een camping verplaatst, huizen zijn gesloopt en de afslag op de rotonde naar de nieuwe marinierskazerne is al aangelegd.

Niet honderd procent zeker

Toch is die komst nog altijd niet honderd procent zeker. De gunning van de sanering van het terrein, waarmee de bouw van de kazerne definitief wordt, is keer op keer uitgesteld. De Michiel Adriaanszoon De Ruyter Kazerne had eigenlijk al in 2017 open moeten zijn. Dat wordt nu op zijn vroegst in 2024.

Dat komt ook grotendeels door het verzet onder mariniers tegen de verhuizing naar Vlissingen. Veel mariniers willen niet met hun gezin naar Zeeland verhuizen. De plannen leiden zelfs tot een leegloop bij het korps.

Goede alternatieve locatie

Daarom zag de Forum-fractie in Flevoland, die daar de grootste partij is in Provinciale Staten, haar kans schoon om ook een graantje mee te pikken. De partij denkt dat Flevoland een goede alternatieve locatie is, onder meer vanwege de centrale ligging, meldt Omroep Flevoland.

De kwestie legt op interessante wijze de meningsverschillen tussen regionale en landelijke afdelingen van dezelfde partij bloot. Het landelijke standpunt van Forum van Democratie is dat de mariniers in Doorn moeten blijven. De Zeeuwse Forum-fractie is voorstander van de verhuizing naar Vlissingen. En in Flevoland denken ze er klaarblijkelijk weer anders over.

Tot de orde roepen

Voor de Zeeuwse CDA-gedeputeerde Jo-Annes de Bat was de eerdere aankondiging dat de Forum-fractie in Flevoland aast op de marinierskazerne al aanleiding om de Zeeuwse Forum-fractie aan te spreken op het gedrag van hun collega's in Flevoland. Kan Statenlid Martin Bos zijn collega's tot de orde roepen, schrijft De Bat op Twitter.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren