Provincie blijft de Zeeuwse economie steunen

MIDDELBURG - Afgelopen week ontstond commotie over uitspraken van Wiersma dat de provincie zou stoppen met maatregelen om de crisis te bestrijden.
Volgens Wiersma is inmiddels een aantal maatregelen uitgevoerd, maar de provincie blijft investeren in de bouw en de bio-based economy, waarbij bedrijven profiteren van elkaars reststoffen.