Lagere huur voor tientallen Zeeuwen

Mensen met een laag inkomen die moeite hebben hun huur te betalen, krijgen dit jaar wat meer lucht. In het sociaal huurakkoord is opgenomen dat mensen, die wat betreft de prijs van de huurwoning geen recht hebben op toeslag maar daar qua inkomen wel voor in aanmerking kunnen komen, huurverlaging krijgen. In Zeeland gaat dat om tientallen huurders.

Volgens Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland zijn de bedragen waar het om gaat niet heel hoog. "Dat kan tientjes-werk zijn. Het feit dat mensen recht op huurtoeslag hebben maakt een groot verschil. Dan kan het zijn dat mensen er qua woonlasten 200 euro op vooruit gaan omdat ze dan een toeslag ontvangen." Chris Hartoog van de Huurdersvereniging van Zeeuwland is blij met de regel uit het sociaal akkoord: "Als er iemand, door omstandigheden waar je niet altijd wat aan kan doen, voor financiële verrassingen komt te staan dan is het fijn dat er een vangnet is waar je terecht kan."

Voorbeeld

Een voorbeeld van de nieuwe regels. Een stel betaalt 740 euro. Maar ze gaan scheiden en de persoon die overblijft verdient 20.000 euro. Diegene zou daarmee recht hebben op huurtoeslag, maar krijgt dat niet omdat omdat de grens van het huurbedrag op 737,14 euro ligt. Dan kan een corporatie dus maatwerk leveren bijvoorbeeld door de huur te verlagen naar 736 euro zodat er toch huurtoeslag aangevraagd kan worden.

Alle grote Zeeuwse woningcorporaties hebben aangegeven zich aan het sociaal akkoord te houden. Het akkoord is in principe voor drie jaar vastgesteld, dus tot en met het jaar 2022.

Deel dit artikel:

Reageren