Mensenhandel aangepakt: gemeenten slaan handen ineen

Gemeenten slaan de handen ineen in de strijd tegen mensenhandel - denk bijvoorbeeld aan uitbuiting in de seksindustrie - door één coördinator aan te stellen. Die moet de zorg voor slachtoffers verbeteren. Ook willen gemeenten meer inzetten op opsporing.

De zorgcoördinator moet hulp aan slachtoffers van mensenhandel verbeteren (foto: Politie Zeeland)

De bestaande hulpverlening is volgens de Zeeuwse gemeenten te versnipperd over verschillende zorgorganisaties. Het ontbreekt aan samenwerking en aan één plek waar zowel kennis over strafrecht, als over opvang en ondersteuning te vinden is. De zorgcoördinator moet dat verbeteren en gaat de hulp beter en sneller organiseren. Dit is in lijn met de landelijke aanpak van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Meer seksuele uitbuiting dan in de rest van het land

Seksuele uitbuiting, bijvoorbeeld via loverboys, is meest voorkomende vorm van mensenhandel en komt in de regio Zeeland-West-Brabant relatief veel voor. Van de 991 meldingen landelijk in de afgelopen vijf jaar, kwamen er 155 uit deze regio. Dat is één op de zeven. Hier hebben instanties geen verklaring voor.

Volgens een schatting van de International Labour Organization (ILO) zouden er in Nederland ongeveer 30.000 mensen slachtoffer zijn van arbeidsuitbuiting. Je moet dan denken aan werken onder dwang, onderbetaling, misleiding en andere mensonterende omstandigheden op de werkvloer.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) schatten dat er jaarlijks 6.250 slachtoffers zijn seksueel geweld en uitbuiting in Nederland.

In 2018 is in de regio Zeeland-West-Brabant twintig keer een melding gedaan van seksuele uitbuiting, tien keer van gedwongen criminaliteit, twee keer van orgaanhandel, één keer van arbeidsuitbuiting en één keer van gedwongen bedelarij.

Deze regio's hebben al een zorgcoördinator mensenhandel (juni 2019) (foto: Stichting Comensha)

De Zeeuwse gemeenten betalen gezamenlijk de komende vier jaar mee aan de zorgcoördinator. De financiering is vrijwel rond, het is alleen nog wachten op de gemeente Middelburg en Reimerswaal. De coördinator wordt ondergebracht in het Zorg- en Veiligheidshuis in Vlissingen. Zeeland is een van de weinige regio's in Nederland die nog geen zorgcoördinator mensenhandel heeft.

Deel dit artikel:

Reageren