Onderzoek moet aantonen of visserij en windmolenparken naast elkaar kunnen bestaan

Veel vissers zijn bang dat windmolens op zee hun werk belemmeren, maar aan de andere kant wordt gestreefd naar het opwekken van duurzame energie. Daarom gaat het Europees Parlement onderzoeken of de visserij en windmolenparken op zee naast elkaar kunnen bestaan.

Er wordt onderzocht of visserij en windmolenparken elkaar niet te veel hinderen. (foto: Omroep Zeeland)

Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie leidt het onderzoek. Hij zal de komende tijd onderzoeken wat de gevolgen zijn van windmolenparken op zee. "Het aantal windparken op zee lijkt fors toe te nemen, met name op de Noordzee. Dit kan ervoor zorgen dat visgebieden waar generaties lang gevist is, veel minder toegankelijk worden", vertelt Van Dalen.

Aftrap

De aftrap van het onderzoek is woensdag 22 januari in het Europees Parlement. "De vraag of visserij en windmolenparken naast elkaar op zee kunnen bestaan wordt die dag bediscussieerd", zegt Van Dalen. "Ik ben me ervan bewust dat dit gevoelig ligt. Er komen veel verschillende belangen bij wind op zee samen. Het is daarom belangrijk hier weloverwogen naar te kijken." Mensen uit de windenergiesector, de visserij, de wetenschap en beleidsmakers komen bij de aftrap aan het woord.

Europarlementariër Peter van Dalen legt uit wat hoe hij het onderzoek gaat aanpakken

De bedoeling is dat het eindrapport van Van Dalen in de tweede helft van dit jaar gepresenteerd wordt. "In dat rapport doe ik een aantal politieke aanbevelingen die als eerste worden besproken met de visserijcommissie. Via de Europese Commissie komt het uiteindelijk terecht bij de desbetreffende landen die aan de Noordzee grenzen en ik hoop dat zij dan rekening houden met de adviezen", aldus Van Dalen.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren