Boeren willen helpen om stikstofuitstoot tegen te gaan, maar niet tegen elke prijs

Boeren in de omgeving van beschermde natuurgebieden willen best maatregelen nemen om stikstofuitstoot te verminderen, maar maken zich zorgen over de prijskaartjes die daaraan hangen. Want de melkprijs stijgt niet, maar de kosten wel.

Boer Wilco Verhage uit Koudekerke loopt door zijn stal waar ongeveer zeventig koeien staan. Hij heeft een vergunning om uit te breiden naar 110 koeien. Toch maakt hij zich zorgen, met name over de oplopende kosten om de stikstofuitstoot terug te dringen en de toekomstige generatie. "De melkprijs is al dertig jaar hetzelfde en de kosten stijgen ieder jaar."

Volgens de boer moet hij daardoor ieder jaar meer melk produceren om de marge in stand te houden. "Ik kan nu nog groeien tot 110 koeien maar als mijn zoon het bedrijf wil overnemen en hij moet nog meer koeien gaan melken, dan zal hij een ruimere vergunning moeten hebben. Of hij die krijgt, dat is de vraag."

'Er hangt een flink prijskaartje aan maatregelen'

En dan zijn er ook nog de kosten om de uitstoot nú terug te dringen. "Dan heb je het over het algemeen over dure maatregelen." Verhage noemt bijvoorbeeld de vloer in de stal, open roosters. "Tegenwoordig heb je roosters waar klepjes in zitten. Daardoor wordt de uitstoot in de put lager. Maar daar hangt een prijskaartje aan."

Een prijs die lastig op te hoesten is voor de boer. "Dat moet links of rechtsom wel betaald worden en dat zit nu niet in de melkprijs."

Wat is ook alweer aan de hand als het om stikstof gaat?

Stikstof komt op meerdere manieren in het milieu terecht. Bijvoorbeeld door de lucht- en scheepvaart, door auto's en de industrie. Die stoten het uit middels stikstofoxide. Iets wat niet alleen slecht is voor het milieu, maar ook voor je gezondheid. Het tast bijvoorbeeld je longen aan.

Ook landbouw, in de vorm van ammoniak, stoot stikstof uit. Denk aan de uitwerpselen van bijvoorbeeld koeien. Dat wordt gebruikt als mest en komt uiteindelijk ook weer deels in de lucht en de natuur. Daar heeft de biodiversiteit last van, er zijn veel planten die daar niet tegen kunnen.

Gedeputeerde Anita Pijpelink begrijpt de zorgen van Verhage, maar benadrukt ook dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. "We hebben daar Europese afspraken over." Het gaat immers om de natuur, benadrukt Pijpelink. "Wij als mensen profiteren er ook van als de natuur en biodiversiteit gezond zijn."

Maatregelen liggen bij minister

Dat maakt de onzekerheid bij boeren niet minder. Toch wil de gedeputeerde ondanks de te nemen maatregelen kijken wat zij voor de agrarische sector in Zeeland kan betekenen. "Het liefst zou ik het morgen geregeld hebben. Maar het gros van de maatregelen zal door de minister genomen moeten worden. Daarom heb ik binnenkort een gesprek met de minister. Ik heb er echt vertrouwen in dat de agrarische sector toekomst heeft in Zeeland."

Een koe in de stal van boer Verhage (foto: Omroep Zeeland)

Toch blijft boer Verhage kritisch. "Ik denk dat het goed is dat ook wij kijken hoe we stikstof terug kunnen brengen, maar daar moeten wij wel de tijd en de middelen voor krijgen!" Boeren gaan nu met provincie kijken wat er per gebied moet gebeuren. "Er zitten natuurlijk ook veehouderijen vlakbij natuurgebieden en we moeten even kijken hoe dat uit gaat pakken."

Tijd en overleg

Volgens Pijpelink kunnen er met de inmiddels opgestelde nieuwe beleidsregels weer volop vergunningen worden verleend voor bijvoorbeeld bouwprojecten en investeringen die agrarische ondernemers willen doen. Maar niet alles kan zo snel geregeld worden. Ze wil niet alleen met agrariërs, maar ook met natuurorganisaties overleggen. "Dat vraagt tijd. Liever dat, dan dat we er snel uit zijn door allerlei zaken te bedenken over de hoofden van die sectoren.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren