Sint Barbara is terug in de gereformeerde Gasthuiskerk in Middelburg

Het lijkt een breuk met het verleden. Waar tijdens de Reformatie de beeldenstorm plaatsvond, is vanmiddag in de gereformeerde Gasthuiskerk in Middelburg het beeld van Sint Barbara teruggeplaatst. Met de terugkeer van het beeld is de restauratie van de kerk afgerond.

Volgens Jaap Minderhoud, die leiding gaf aan de restauratie van de kerk, heeft de terugkeer van Sint Barbara in de nis boven de voordeur van de kerk niets te maken met heiligenverering, maar alles met de historische betekenis van de kerk voor de stad. "Verering hoort er in onze gemeenschap niet bij, wel het historisch besef," aldus Minderhoud.

De kerk zegt dat de tekenen van verering zijn verwijderd. Toch zijn de tekenen van verering - de bijbel in de hand en de toren waarin zij zat opgesloten - wel terug te vinden op het beeld. "Eigenlijk komt het verwijderen van de tekenen van verering neer op de gedachte dat we Sint Barbara niet vereren", legt Minderhoud uit.

Barbara zou gewoond hebben in Nicomedië in Klein-Azië. Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in een toren om haar weg te houden van de vele jongemannen die met haar wilden trouwen. Hij besloot haar op te sluiten in een toren. Die toren bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara werden het er drie (zij had zich in het geheim tot het christendom bekeerd en wilde op deze manier de Heilige Drievuldigheid eren). Toen haar vader haar bekering bemerkte, liet hij haar folteren, maar 's nachts genazen haar wonden op miraculeuze wijze. Uiteindelijk onthoofdde hij haar eigenhandig. Daarbij werd hij zelf dodelijke getroffen door de bliksem.

Sint Barbara is de beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen, in het bijzonder van de artilleristen, tunnelbouwers en mijnwerkers, maar ook van de infanteristen, telegrafisten, ingenieurs, brandweerlieden, architecten, boeren, dakdekkers, metselaars, bouwvakkers, klokkengieters, metaalgieters, smeden, steenhouwers, beiaardiers, koks, hoedenmakers, slagers, gevangenen, artilleristen, begrafenisondernemers en doodgravers.

Bron: Wikipedia

Het beeld is gemaakt door beeldhouwer Lein Kaland van het atelier Beelden in Hout in Westkapelle. Het beeld is gemaakt van eikenhout. Het ontwerp is gebaseerd op het Sint Barbarabeeld uit Schwaben, Duitsland, uit 1480. Kaland heeft ruim negen maanden aan het beeld gewerkt. "Michelangelo zei altijd dat het beeld al in het hout of steen zit. Dat heb ik nooit geweten, dus ik heb eerst tekeningen gemaakt", vertelt Kaland.

Maria

Ondanks dat de Gasthuiskerk een gereformeerde kerk is, zijn heiligen er nooit helemaal weg. In de deuren van de kerk, die met ruim 500 jaar een van de oudste deuren van Nederland zijn, is al sinds mensenheugenis de beeltenis van Maria te zien.

Deel dit artikel:

Reageren