Reactie op rapporten Thoolse zwembad: 'We waren verbijsterd'

'Schokkend' vindt Vincent Bosch, fractievoorzitter van de PVV op Tholen, de stukken die openbaar zijn gemaakt over zwembad De Spetter. Eindelijk mag hij het hardop zeggen. "De conclusies die in het rapport getrokken worden zijn keihard."

Maandenlang bleven de misstanden rond de renovatie van het zwembad geheim. Gisterochtend werden vijf van de 200 documenten openbaar gemaakt. Bij Bosch is er een last van zijn schouders gevallen. "Maandenlang moet je je mond hier over houden. Mensen spreken je aan in de supermarkt en vragen of het allemaal echt echt zo erg is dat je er zelfs een rechtszaak over aan moet spannen."

Verbijsterend

Gisterochtend werd onder meer een rapport gepubliceerd van de Arbo Unie. Die instantie heeft onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit en de werkomstandigheden van de medewerkers van het zwembad. Bosch vond het verbijsterend hoe er volgens het rapport is omgegaan met chemicaliën. "De ruimtes waar deze werden opgeslagen waren niet veilig. Zelf de brandweer had daarvoor al gewaarschuwd."

Zwembad De Spetter is voor 1,5 miljoen euro gerenoveerd, maar moest de afgelopen twee jaar zo'n vijftien keer sluiten. Het nieuwe zuiveringssysteem bleek niet goed te werken, waardoor het water troebel werd. Door dat troebele water ontstond een onveilige situatie voor bezoekers; badmeesters konden niet meer zien wat er onder water gebeurde en of er eventueel mensen op de bodem van het zwembad lagen.

Tijdens een gemeenteraadsvergadering in december eiste PVV-fractievoorzitter Vincent Bosch dat alle stukken rond de renovatie op tafel kwamen. Het college van burgemeester en wethouders weigerde dat, om 'bedrijfseconomische redenen'. Daarop spande de PVV een rechtszaak aan tegen het college én de gemeenteraad, omdat een meerderheid - waaronder ook de coalitiepartijen SGP, VVD en ChristenUnie - akkoord gingen met de geheimhouding.

De PVV wilde dat de informatie al veel eerder openbaar werd gemaakt. Bosch: "In september hebben we deze informatie al opgevraagd. Op zich hebben we de 200 documenten vlot gekregen maar dus wel onder geheimhouding. We zijn toen gaan lezen en we kwamen al snel tot de conclusie dat hier grote fouten zijn gemaakt. Wat hier gebeurd is dat kan niet." De partij spande toen een rechtszaak aan om het college te dwingen tot openbare publicatie.

'Dat had veel eerder moeten gebeuren'

Inmiddels is er overeenstemming bereikt met de aannemer en worden renovatiewerkzaamheden opnieuw uitgevoerd om het zwembad komend seizoen weer te openen. "Maar dat had allemaal gewoon veel eerder moeten gebeuren", aldus Bosch.

De documenten die nog onder de geheimhouding vallen gaan minder over de inhoud maar meer over het proces, welke keuzes er gemaakt zijn. Toch zijn ze volgens Bosch cruciaal in het reconstrueren wat er gebeurd is. "Wie wist op welk moment waar van en welke conclusies gaan we daar aan verbinden. Ik hoop dat dat op korte termijn duidelijk zal worden."

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren