Baggerwerkzaamheden Goese stadshavens is begonnen

De baggerwerkzaamheden om de waterkwaliteit in de stadshavens van Goes te verbeteren zijn begonnen. De bodem is vervuild en wordt uitgebaggerd. Daarnaast worden de kades versterkt door de damwanden te vervangen. De werkzaamheden moeten voor het vaarseizoen klaar zijn.

De grond in de stadshavens van Goes is vervuild door een voormalige gasfabriek. Maar ook door het gebruik van allerlei chemische middelen voor scheepsonderhoud en de lozing van olieproducten. Door het weghalen van de vervuilde grond zal de waterkwaliteit verbeteren.

Oude munitie

Vooraf is ook onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van oude munitie die onder het slib zou kunnen liggen. Die kans is klein, maar tijdens de werkzaamheden wordt er wel rekening mee gehouden. Een rooster aan de zuigermond van de baggerslang moet ervoor zorgen dat er geen explosieven in de drijvende leiding kunnen terechtkomen.

De vervuilde grond wordt door middel van een zuigerboot verwijderd en gaat via een drijvende leiding naar een andere plek. Daarvandaan wordt het afgevoerd met schepen naar Rotterdam.

Werkzaamheden in jachthavens Goes (foto: gemeente Goes)

Op verschillende plekken worden meteen ook damwanden vervangen. Dat gebeurt in jachthaven De Werf, ten zuiden van de Ringbrug en langs de Joachimikade.

Voor start recreatieseizoen klaar

De werkzaamheden moeten voor de start van het recreatieseizoen klaar zijn en duren ongeveer vier maanden. De totale kosten bedragen 1,7 miljoen euro, een half miljoen minder dan eerder geraamd. De provincie Zeeland heeft een subsidie van 1,5 miljoen euro ter beschikking gesteld. De rest wordt door de gemeente Goes en Waterschap Scheldestromen betaald.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren