CDA-Sluis houdt Statenfractie aan belofte Waterdunen

SLUIS - Tot nu toe geeft slechts 40% van de boeren de grond vrijwillig op. Als dat niet 85% wordt heeft de statenfractie van het CDA beloofd niet tot onteigening over te gaan.
Het CDA in Sluis wil een harde toezegging dat deze belofte nagekomen wordt. Volgens fractieassistent Germen Modde van het CDA Sluis zijn er aanwijzingen dat de belofte niet wordt nagekomen.
Verdeeldheid binnen het CDA De Statenfractie van het CDA is verdeeld over Plan Waterdunen. Gevoelig punt is de grondonteigening die mogelijk nodig is om het het natuur- en recreatiegebied langs de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen uit te voeren. Op 1 oktober moeten Provinciale Staten een besluit nemen over dat plan.
Waterdunen Waterdunen is een plan van de provincie om van 300 hectare landbouwgrond bij Breskens een natuur- en recreatiegebied te maken met een groot vakantiepark. Een aantal boeren zijn fel tegen het plan en zijn nog niet akkoord gegaan met de provincie over de verkoop van hun grond.