Deze man heeft een miljardenplan voor een dam in de Westerschelde (en hij meent het)

Een dam tussen Vlissingen en Breskens. Politicus Johan Hessing uit Axel oppert het en hij meent het nog ook. Kosten: 9 miljard euro. Het werk aan de dam moet zo rond 2050 beginnen.

Bloedserieus is het 50Plus-raadslid en tevens bestuurslid van Waterschap Scheldestromen. De veerdienst tussen Vlissingen en Breskens moet op termijn weg. "Of Máxima ligt er uit of Willem-Alexander ligt er uit. Of ze liggen beide in de reparatie. Als je woont in Breskens, werkt in Vlissingen en je komt om 17.00 uur en er is geen boot, dan baal je daar wel van."

Groot denken

Op de vraag of er dan niet beter nieuwe boten kunnen komen, zegt Hessing. "Dat zou kunnen", Maar het raadslid denkt liever groot:

Dit is het plan: een damverbinding met sluizen in de Westerschelde met een werkeiland (foto: Architecten Alliantie - Levien de Putter)

Hij vindt het tijd voor een dam tussen Vlissingen en Breskens met sluizen erin voor de containerschepen. En een werkeiland voor industrie.

Weer een ramp als in '53

De dam zou niet alleen goed zijn voor het ongehinderd kunnen doorstromen van het verkeer, maar kan ook dienen als een kering. Hessing: "Want we moeten rekening houden met een stijging van de zeespiegel. En als we daar niets tegen doen, dan stroomt Zeeland onder water. Dan komen we weer terug in de tijd van 1953 en dat willen we niet. "

Negen miljard euro

Kosten van de aanleg van de dam, de sluizen en het werkeiland: negen miljard euro. Maar er is een verdienmodel, zegt Hessing. "Op het werkeiland kan industrie als Dow zich vestigen, ook komt er een plek voor een overslagterminal."

De boten weg, een dam er voor in de plaats, is het idee van Hessing (foto: Omroep Zeeland)

Een dam betekent ook een minder vrije doorgang naar de haven van Antwerpen en dat op één van de drukst bevaren scheepsroutes ter wereld. Antwerpen is nu juist bezig met een grote uitbreiding van de haven.

'Sluizen altijd open'

Hessing ziet geen probleem. "Die grote containerschepen leveren vaak maar een paar honderd containers af in Antwerpen en varen dan weer door naar Rotterdam. Dat lossen kan ook op het werkeiland en dat kleinere schepen dan doorvaren naar Antwerpen. Ook staan de sluizen meestal open, behalve als er echt gevaar dreigt. Net als bij de Oosterscheldekering."

En de tunnel dan? Volgens Hessing kan die straks in 2050 ook niet al het verkeer meer aan. "Bovendien is de tunnel ook geregeld dicht."

Hessing is niet de eerste die met het plan komt. Al lang voor de Westerscheldetunnel, die in 2003 open ging, werd er gesproken over de bouw van een dam. Ook in 2009 is er opnieuw over gesproken op een conferentie. Toen met toenmalig commissaris voor de Koningin, Karla Peijs. Het leidde niet tot concrete vervolgstappen.

Hoongelach

Hessing heeft het plan aan Statenleden gepresenteerd. De reacties volgens hem zijn gemêleerd. "Van hoongelach tot serieuze vragen." Zijn volgende stap: een congres in het najaar met de Deltacommissaris, de man die gaat over de kustveiligheid. Thema: de zeespiegelstijging.

Reageren