Vlissingen gaat strenger controleren op fraude

VLISSINGEN - Interventieproject Doel van het zogeheten interventieproject is de leefbaarheid in dit deel van Vlissingen verbeteren. Want dat is volgens Dijkstra nodig. Naast het aanpakken van misstanden en fraude is het project ook bedoeld voor maatschappelijke ondersteuning. Problematiek in kaart Volgens de gemeente Vlissingen is de problematiek rondom het Middengebied en de Scheldestraat de afgelopen jaren in kaart gebracht. Met het interventieteam wil de gemeente misstanden aanpakken. Het team pakt fiscale fraude en sociale zekerheidsfraude, onderbetaling, illegale arbeid aan.
Samenwerking De gemeente wordt in het project bijgestaan door 8 partijen, waaronder de sociale dienst, belasting, OM en politie. Die worden aangestuurd door het Kenniscentrum Handhaving, een tak van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Luister naar woordvoerder Ad van Mierlo.
Het interventieproject loopt tot eind april 2011.