Thermphos voldoet in 2015 aan landelijke norm

MIDDELBURG - Het lukt Thermphos pas om in 2015 aan landelijke normen te voldoen.
De inspectie van VROM staat achter de aanpak van de provincie met fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost. De provincie controleert drie keer per dag de uitstoot van het bedrijf. Dit doet de provincie omdat zij eerder door de inspectie van VROM op de vingers werd getikt. De inspectie vond dat de provincie niet daadkrachtig genoeg optrad, nadat duidelijk werd dat het chemiebedrijf de milieuregels overtreden had.
Maatregelen Het eerste onderdeel van het verbeterplan gaat deze week nog in. Thermphos neemt tijdelijk een installatie in gebruik op basis van actief koolstof. Die koolstof, ook wel bekend als Norit, absorbeert dioxine en vangt geuren af. Daarnaast gaat het bedrijf een andere ertsmix gebruiken die zo min mogelijk uitstoot veroorzaakt.
Volgens de directie van Thermphos zal met deze maatregel de uitstoot aanzienlijk verminderen. De landelijke norm wordt op deze manier echter niet gehaald. Daarom wordt op de middellange termijn door Thermphos een nieuwe reinigingsinstallatie in gebruik genomen.
Dat gebeurt uiterlijk in 2015. Daardoor zal Thermphos, volgens het bedrijf, sowieso ruim binnen de wettelijke norm blijven. Tot die tijd krijgt het bedrijf een vergunning om tijdelijk meer uit te stoten dan is toegestaan. Gedeputeerde Marten Wiersma benadrukt dat de volksgezondheid daarbij niet in gevaar komt.
Volgens de provincie hebben alle statenleden afdoende antwoord gekregen op hun vragen.