'Staatssecretaris ziet verhuizing mariniers naar Vlissingen niet meer zitten'

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie wil de marinierskazerne niet meer naar Vlissingen laten verhuizen. Dat heeft commissaris van de Koning Han Polman gisteravond gezegd in Den Haag. Hij zegt aangeslagen te zijn.

Aangeslagen en zwaar teleurgesteld: zo omschreven Zeeuwse bestuurders zich gisteravond na afloop van het twee uur durend gesprek met Visser over de marinierskazerne. "Na twee uur kwam het hoge woord eruit: ze wil de kazerne niet naar Vlissingen verhuizen", stelt naast Polman ook gedeputeerde Dick van der Velde.

Afspraken

Aan het gesprek namen namens Zeeland ook dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen, burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen en de Vlissingse wethouder Albert Vader deel. Provincie, waterschap en Vlissingen werken nu aan een brief waarin het voltallige kabinet wordt gevraagd om Defensie tóch aan de gemaakte afspraken te houden.

Verklaring van Gedeputerde Staten van Zeeland na gesprek met staatssecretaris Visser.

Vanavond heeft er overleg plaatsgevonden tussen een Zeeuwse delegatie en staatssecretaris Visser over de marinierskazerne in Vlissingen. De boodschap van de staatssecretaris was helder. Wat haar betreft komt de marinierskazerne niet in Vlissingen. Belangrijkste argument is de verwachting van de korpsleiding dat de verhuizing tot leegloop bij het korps leidt, naast functionele en financiële redenen. De staatssecretaris is op dit moment niet bereid onderliggende documenten met Zeeland te delen.

Kortom, met grote teleurstelling hebben wij geconstateerd dat onze oproep aan de staatssecretaris voor een open en eerlijke uitwisseling van feiten geen weerklank vindt. De feiten die wij ook vanavond weer gehoord hebben zijn niet nieuw. De staatssecretaris plaatst ons voor een - wat haar betreft - voldongen feit. Nu de staatssecretaris heeft aangegeven hoe zij er in staat, constateren wij ook, dat een verder gesprek met haar weinig op zal leveren. De eindbeslissing ligt bij het kabinet. Wij zullen ons derhalve morgen tot het kabinet richten.

Namens GS, Han Polman en Dick van der Velde

'Nog geen besluit'

Visser zelf stelde na afloop dat er nog geen definitief besluit is genomen. Ze wilde de uitspraken van Polman en Van der Velde, dat ze heeft gezegd dat Defensie de verhuizing niet meer ziet zitten, niet bevestigen. "Dat zijn de woorden van Zeeland."

Visser legt uit: "Op verzoek van Zeeland heb ik mijn aarzelingen nader toegelicht. Wat is er nu veranderd ten opzichte van het besluit uit 2012? Dat zijn zaken op personeel, operationeel en financieel vlak. Aan de ene kant zijn er zorgen, hoe zorgen wij dat we voldoende mensen houden in het Korps. Aan de andere kant zijn er afspraken met Zeeland. Die twee belangen willen we met elkaar wegen."

Het kabinet hakt voor 1 april de knoop door.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Vlissingen Zeeland Marinierskazerne
Deel dit artikel:

Reageren