De kust is veilig: Rijkswaterstaat hoogt het strand niet eerder op

De stranden tussen Dishoek en Vlissingen, en tussen Westkapelle en Zoutelande, worden uiterlijk eind 2021 weer opgespoten. Dat laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat Zee en Delta desgevraagd weten. Rijkswaterstaat ziet in het afkalven van de stranden door de storm en het hoogwater van afgelopen weekend, geen reden om van de planning af te wijken. De waterveiligheid is volgens Rijkswaterstaat namelijk niet in het geding.

Hoogteverschil op het strand in Westkapelle door storm Ciara. (foto: Omroep Zeeland)

Op verschillende plaatsen op de strandvakken zijn door de combinatie hoogwater en de harde wind stukken strand weggeslagen. Dat kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het plaatsen van strandhuisjes en de strandpaviljoens.

Veiligheid gegarandeerd

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de waterveiligheid niet in het geding, en dat zou de enige reden zijn om af te wijken van de planning voor het kustonderhoud. In die planning zijn het strand tussen Westkapelle en Zoutelande, en tussen Dishoek en Vlissingen uiterlijk eind 2021 aan de beurt voor het ophogen van het strand, een grootschalige zandsuppletie.

Geen toezeggingen

Wethouder Bert van Halderen van de gemeente Veere had vanmorgen, samen met de gemeente Vlissingen, een gesprek met Rijkswaterstaat. "Ze gaan hun best doen voor ons, maar we hebben geen enkele toezegging gekregen", zegt hij. "We gaan nu inventariseren hoe het staat met de veiligheid van de badgasten op de stranden, dat staat voor ons voorop."

Veiligheid staat voorop

"Als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, bijvoorbeeld omdat de hulpdiensten het strand niet kunnen bereiken, kunnen we gedeeltes van het strand afsluiten. Ook voor strandhuisjes dus", zegt Van Halderen. "Dat vinden we heel vervelend, maar de veiligheid van de badgasten staat voorop."

Bert van Halderen:

Zandsuppletie (archief) - Jan Adriaanse (foto: OZ)

Structurele erosie

Op Zuidwest-Walcheren treedt al jaren structurele erosie op. De kust tussen Westkapelle en Zoutelande en tussen Dishoek en Vlissingen moet daarom geregeld opgespoten worden. In 2016 zijn deze stranden nog opgehoogd. En dat moet voor 2022 weer gebeuren.

Elke 4 jaar stelt Rijkswaterstaat een plan op voor het onderhoud aan de Nederlandse kust. Om te bepalen waar onderhoud nodig is, meten ze de ligging van de kust. Deze gegevens worden vergelijken met de basiskustlijn. Als de kust op een plek afneemt en kleiner wordt dan deze basiskustlijn, dan is op die locatie onderhoud nodig en wordt er zand opgespoten.

Daarbij wordt het strand hoger en breder door het opspuiten van zand op het strand. Een baggerschip pompt vlak voor de kust zand via een lange pijpleiding naar het strand. Bulldozers verdelen dit zand over het strand.

Suppletieprogramma

Voor de komende jaren, 2020 - 2023, heeft Rijkswaterstaat een planning gemaakt voor zandsuppletie op verschillende stranden op Walcheren. Daarbij gaat het om het strand tussen Westkapelle en Zoutelande, tussen Dishoek en Vlissingen en Breezand. Die planning is gemaakt op basis van berekeningen van 1 januari 2019. De verwachting is dat de Basiskustlijn op bovenstaande plaatsen voor 2024 wordt overschreden.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Walcheren Vlissingen Westkapelle stranden
Deel dit artikel:

Reageren