Miljoen beschikbaar voor slopen verouderde woningen

De provincie stelt één miljoen euro beschikbaar voor projecten waarbij woningen worden gesloopt, samengevoegd of toekomstbestendig gemaakt. Volgens de provincie zijn er in de toekomst andere huizen nodig dan er nu op veel plekken in Zeeland staan. De provincie wil met de subsidie verkrotting van woningen tegengaan.

Provincie betaalt mee aan sloopprojecten (foto: OZ)

Er staan volgens het provinciebestuur in Zeeland veel verouderde woningen die onverkoopbaar zijn. Ze zijn gebouwd in een tijd waarin we andere eisen stelden aan woningen. De woningvraag is bovendien veranderd: er zijn minder gezinnen met kinderen, de groep alleenstaanden is groter en ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Het effect van deze ontwikkelingen: verwaarloosde, leegstaande of verkrotte woningen in de straat.

'Verkrotting zorgt voor achteruitgang leefomgeving'

Gedeputeerde Dick van der Velde noemt dit een ongewenste ontwikkeling. "Het verkrotten van woningen zorgt voor achteruitgang van de leefomgeving. Een ontwikkeling die we als Provincie Zeeland actief tegen willen gaan. Deze subsidieregeling biedt de mogelijkheid om een woning toekomstbestendig te maken." Dit zorgt er volgens hem toe dat huizen weer in waarde stijgen en de kwaliteit van de huizenmarkt en de leefbaarheid voor de omgeving en omwonenden toenemen.

De Provincie houdt diverse informatieavonden om plannen en ideeën van geïnteresseerden informeel te bespreken:

5 maart in het stadskantoor van Goes tussen 18.00 uur en 20.00 uur
11 maart in het gemeentehuis Sluis in Oostburg tussen 17.00 uur en 19.00 uur
12 maart in het gemeentehuis in Tholen tussen 18.00 uur en 20.00 uur
18 maart in het gemeentehuis van Hulst tussen 18.00 uur en 20.00 uur
19 maart in het gemeentehuis Schouwen-Duiveland in Zierikzee tussen 18.00 uur en 20.00 uur
26 maart in het stadskantoor in Middelburg tussen 18.00 uur en 20.00 uur
31 maart in het gemeentehuis in Terneuzen tussen 19.00 uur en 21.00 uur

De afgelopen jaren zijn bijna 180 slecht verkoopbare particuliere woningen gesloopt of samengevoegd met een financiële bijdrage vanuit de Provincie Impuls Wonen. Ook zijn er bijna 900 sociale huurwoningen gesloopt en deels teruggebouwd. Vooral vanwege de vergrijzing zijn bijvoorbeeld meer gelijkvloerse woningen voor eenpersoonshuishoudens nodig. En daar moet ruimte voor worden gemaakt, dus moet er gesloopt worden.

Meer over dit onderwerp:
Subsidie sloop woningen
Deel dit artikel:

Reageren