Nieuwe reinigingsinstallatie bij Thermphos

VLISSINGEN-OOST - Dit is één van de maatregelen die het bedrijf treft om de uitstoot van giftige stoffen de komende jaren terug te dringen. Maandag presenteerde Thermphos de plannen aan het provinciebestuur.
Het lukt het bedrijf pas in 2015 om aan alle landelijke normen te voldoen. Fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost mag van de provincie en het VROM nog vier jaar meer uitstoten dan landelijk is toegestaan.