Wat betekent de miljoenennota voor Zeeland?

DEN-HAAG - Dit jaar is er al geld uitgetrokken om de gevolgen van de krimp te bestrijden. En die maatregelen worden ook volgend jaar doorgezet. Gemeenten die te maken hebben met krimp, worden ontzien bij de bezuinigingen van het Rijk op het geld dat onder de Nederlandse gemeenten wordt verdeeld.
Extra geld voor plattelandsbeleid Het ministerie van Landbouw trekt volgend jaar 145 miljoen euro extra uit voor plattelandsbeleid. Dat blijkt uit de miljoenennota die vanmiddag is gepresenteerd. Het geld is onder meer bedoeld voor het beheer van akkerranden, de verbetering van waterkwaliteit en duurzame energie die wordt gewonnen uit landbouwproducten.
Ook trekt het ministerie zes miljoen euro uit voor jonge landbouwers die hun bedrijf willen moderniseren. De regeling daarvoor bestaat al een paar jaar, maar de belangstelling ervoor is dit jaar flink toegenomen.
Loketten langer open Verder krijgt Zeeland 50.000 euro van het Rijk voor het zogenoemde tijdbeleid. Dat geld wordt gebruikt om loketten van overheidsinstanties langer op te laten zodat mensen daar ook na werktijd terecht kunnen.