Plannen voor blauwe energiecentrale in Zeeland al in de maak

De proefopstelling voor blauwe energie op de Afsluitdijk
De proefopstelling voor blauwe energie op de Afsluitdijk © REDstack BV
De eventuele komst van een centrale is bovendien al opgenomen in de Regionale energiestrategie (RES) van de Provincie Zeeland. Daarin staat over blauwe energie onder meer: "De betrokken partijen hebben zich verenigd in een Blue Energy Deal, met ondersteuning van de Rijksoverheid. Hierin is ook een demonstratieproject in de Zuidwestelijke Delta voorzien."
De provincie Zeeland zou die 'democentrale', zoals het provinciebestuur het noemt, graag naar onze provincie willen halen. Dat schrijft het dagelijks provinciebestuur in antwoord op vragen van de CDA-fractie in Provinciale Staten. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat, ook van het CDA, heeft al in november gesprekken hierover gevoerd met de CEO van REDstack Rik Siebers en de aandeelhouder van REDstack Pieter Hack.

Beste kansen: Grevelingendam en Philipsdam

De locaties in Zeeland met de beste kansen voor de komst van een blauwe energiecentrale zijn volgens het dagelijks provinciebestuur de Grevelingendam en de Philipsdam. Het dagelijks provinciebestuur heeft REDstack gevraagd om samen met Rijkswaterstaat de mogelijkheden verder uit te werken.
De Zeeuwse CDA-fractie stelde de vragen aan het dagelijks provinciebestuur naar aanleiding van het nieuws dat de bouw van een blauwe energiecentrale in Katwijk afgeblazen is. Daar is het project twee weken geleden gestrand door een gebrek aan investeerders.

Extra aantrekkelijk

De christendemocraten denken hier in Zeeland de handen wel op elkaar te kunnen krijgen voor zo'n watergebaseerde elektriciteitscentrale. Volgens de partij is het in Zeeland extra aantrekkelijk, omdat met dezelfde techniek ook waterstof kan worden opgewekt en er veel bedrijven zijn in Zeeland die waterstof nodig hebben als grondstof.
Blauwe energie houdt in dat elektriciteit wordt opgewekt met behulp van een spanningsverschil tussen zoet en zout water. Blauwe energiecentrales moeten dus worden gebouwd op plekken waar het zoete water van bijvoorbeeld een rivier bij het zoute water van de zee komt. Het CDA denkt dat onze provincie daarvoor bij uitstek geschikt is.

Proefopstelling

In de Afsluitdijk werd in 2014 al een proefopstelling in gebruik genomen die bewijst dat deze techniek in de praktijk kan worden toegepast. Het wachten was alleen nog op een daadwerkelijke elektriciteitscentrale waar dit op grote schaal wordt toegepast.
Bij het opwekken van blauwe energie worden membranen gebruikt die uitsluitend positief en negatief geladen ionen doorlaten. Simpel gezegd werkt het als volgt: de positieve en negatieve ionen van het zoute zeewater gaan op basis van osmose door die membranen heen, het zoete rivierwater in. Daarbij worden de positieve en negatieve ionen dus apart gehouden. Door die twee aan elkaar te verbinden met een stroomdraad, verplaatsen elektronen van het negatief geladen water naar het positief geladen water en wordt er dus stroom opgewekt.
In de onderstaande video over de centrale die bij Katwijk zou komen, wordt de techniek nader uitgelegd.
Het plan om in de gemeente Kapelle een kleinschalige woonwijk te laten draaien op een gerelateerde techniek leed vorig jaar nog schipbreuk. Het idee was dat in de zomer met de overcapaciteit aan zonne-energie brak grondwater zou worden omgezet in zoet water. In de wintermaanden zou het systeem omdraaien en zou er stroom worden opgewekt door zoet en brak water met elkaar in contact te brengen.

Lees ook: