Kwart meer broedende strandplevieren, na decennia van dalende aantallen

Na decennia van slecht nieuws over de achteruitgang van strandplevieren in Zeeland is er nu goed nieuws te melden. Uit onderzoek door Deltamilieu Projecten blijkt dat 135 paar strandplevieren hebben gebroed in het zogeheten Deltagebied, waar Zeeland onderdeel van uitmaakt. Dat is een toename van 25 procent ten opzicht van het jaar ervoor.

Goed nieuws over strandplevier: na decennia van achteruitgang nam het aantal broedparen in 2019 met 25 procent toe (foto: Maarten Sluijter)

Het Deltagebied beslaat naast Zeeland uit delen van West-Brabant en Zuid-Holland. De vogelspecialisten van het onderzoeksbureau hebben van alle broedende kustvogels bijgehouden hoeveel paartjes gebroed hebben in dit gebied en daaruit blijkt deze toename. Daarbij valt ook op dat de strandplevieren ook nog eens vaker succesvol waren in het grootbrengen van jongen.

Roofvogels

Daarmee lijken alle maatregelen die genomen zijn op meerdere plekken in Zeeland om strandplevieren en andere broedvogels aan de Zeeuwse te beschermen. De dieren hebben onder meer last van verstoring door wandelaars en van roofdieren als vossen en ratten die de eieren en jonge vogels opeten.

Daarom werden meerdere maatregelen genomen, waaronder de aanleg van vogelbroedeilanden en het instellen van een strandverbod voor bepaalde stranden waar de strandplevieren graag broeden, tijdens het broedseizoen.

Stijgende lijn

Landelijk waren er in 1975 in heel Nederland volgens de Vogelbescherming nog zo'n 750 tot 1000 broedparen van de strandplevier. In 2018 was dat landelijke aantal gedaald tot tussen de 125 en de 135 paartjes. Met de toename in 2019 lijkt de stijgende lijn ingezet te zijn voor de strandplevieren.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Zeeland strandplevieren Deltamilieu Projecten
Deel dit artikel:

Reageren