Verwachte tekort zorgpersoneel daalt iets, maar nog steeds zorgelijk

Het personeelstekort in de Zeeuwse zorg- en welzijnsector stijgt minder hard dan eerder werd voorspeld. Naar verwachting is er volgend jaar een tekort van 850 mensen, terwijl eerst uitgegaan was van een tekort van ruim 1.300. Toch zijn de problemen de wereld nog niet uit. Vooral in de ouderenzorg blijft het behelpen.

Met extra geld uit Den Haag lukte het de afgelopen jaren meer mensen de zorg in te trekken. Zorg- en onderwijsinstellingen werken hierbij nauw samen. Er kwamen campagnes en gerichte opleidingen voor herintreders en zij-instromers en er wordt samengewerkt met het UWV.

Ouderenzorg

Toch is het extra geld en de extra inspanningen niet genoeg om de tekorten helemaal weg te werken. In de ouderenzorg is de vraag naar verpleegkundigen, verzorgenden en verpleeghuisartsen nog steeds groot; vorige maand waren er ruim 160 vacatures. En ook in de toekomst blijft daar een groot tekort, zo blijkt uit cijfers van ViaZorg.

Stage en straks baangarantie

Kashma Karwan Marof doet bij Ter Weel in Goes de opleiding tot verzorgende IG/maatschappelijke zorg en is verzekerd van een baan. Zij is een van de mensen die straks het tekort een beetje zullen oplossen. Maar ook nu al, tijdens haar opleiding, draagt ze haar steentje bij. "Drie dagen les, twee dagen stage. Je leert meteen veel op de werkvloer. Het is leuk, de mensen zijn dankbaar. Ook ik merk de hoge werkdruk, en ik probeer samen met de collega's er voor te zorgen dat de bewoners daar geen last van hebben", zegt Kashma.

Veel vacatures in de ouderenzorg worden niet vervuld (foto: Omroep Zeeland)

"Nu werkt één op de zeven mensen in de zorg, straks is dat één op de vier. We moeten hard aan de slag om dat tekort op te vullen", zegt zorgbestuurder Coby Traas van Ter Weel. De vergrijzing slaat toe, ook bij het zorgpersoneel zelf, en er komen meer chronisch zieken en minder mantelzorgers. Aan de andere kant is er groot tekort aan academici en huisartsen.

Ook is er een tekort aan behandelaren, artsen en huisartsen (foto: Omroep Zeeland)

Coby Traas: "Het structurele personeelstekort in de zorg vraagt om andere oplossingen. Meer inzet van technologie, het langer thuiswonen anders organiseren, bredere stages aanbieden en vooral kijken hoe je de mensen die je hebt, kunt behouden. Als iemand in de ene sector dreigt uit te vallen kun je bekijken of hij nog kan werken in een andere."

Deltaplan Zorg

De Zeeuwse zorg-en welzijnsinstellingen werken op dit moment samen met gemeenten en onderwijsinstanties oplossingen uit in een zogenoemd Deltaplan. Binnenkort presenteren ze hun eerste bevindingen.

Deel dit artikel:

Reageren