Voorbereidende graafwerkzaamheden gestart in Hedwigepolder

Nu bijna alle voorbereidende werkzaamheden erop zitten, is gisteren begonnen aan het grondwerk in de Hedwigepolder. "Dat is in feite de start van de ontpoldering", zegt Monique Ekkebus, projectleider voor de provincie. Het eerste grondwerk bestaat uit het graven van geulen waardoor uiteindelijk water de polder in en uit kan stromen.

Werkzaamheden in de Hedwigepolder (archieffoto uit december 2019) (foto: Omroep Zeeland)

"De meeste bomen in de polder zijn gerooid en alle huizen zijn - op één na - gesloopt." Dat huis is het pand van de voormalig eigenaar van de polder, Gery de Cloedt. Hij verzette zich jaren tegen de onteigening van zijn grond. "Dat huis kan nog niet worden gesloopt omdat er enkele vleermuizen inzitten", legt Ekkebus uit. "Die moeten tijd krijgen om een nieuwe plek te vinden."

Geulen graven

Toch kon er gisteren al begonnen worden aan de grondwerken. "Deze week zijn het nog voorbereidende grondwerken", zegt Ekkebus. Er wordt grond afgegraven zodat er volgende week gestart kan worden met het afgraven van de geulen. Die geulen zorgen er straks voor dat water van de Schelde de Hedwigepolder in- en uitstroomt.

De grond die uit de geulen komt, wordt gebruikt voor het doortrekken van een al bestaande ringdijk rond de Hedwigepolder. Die ringdijk moet het achterland beschermen als straks de Sieperdadijk en de Scheldedijk aan de Westerschelde zijn afgegraven.

De Hedwigepolder is in 1907 ingepolderd en werd vooral voor de landbouw gebruikt. Ondanks verzet vanuit de politiek en door bewoners besloot het Rijk in 2012 definitief eb en vloed in het gebied van zo'n 300 hectare terug te brengen.

"In de discussie over de ontpoldering hoor je steeds dat de polder onder water wordt gezet als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, maar dat is onjuist", benadrukt Ekkebus. "Het project wordt uitgevoerd om natuur te herstellen die door menselijk ingrijpen en natuurlijke processen verloren is gegaan."

Ekkebus verwacht dat het graafwerk in de Hedwigepolder zo'n vier tot vierenhalf jaar in beslag zal nemen. "Maar dat betekent niet dat dan al een gebied met de dynamiek van slikken en schorren is ontstaan. Dat duurt tientallen jaren."

Op 23 maart gaat met een officiële openingshandeling de eerste schop de grond in.

Meer over dit onderwerp:
Hedwigepolder ontpoldering
Deel dit artikel:

Reageren