'Slechte motoriek van Zeeuwse kinderen is alarmerend'

De motoriek van veel Zeeuwse kinderen is onder de maat. Dat is de eerste conclusie van koepelorganisatie SportZeeland na tests op tientallen Zeeuwse basisscholen. In sommige gemeenten beweegt maar liefst veertig procent van de geteste kinderen slechter dan verwacht mag worden, veel meer dan het landelijke gemiddelde.

SportZeeland laat scans uitvoeren op basisscholen om te kijken hoe het is gesteld met de motoriek van de leerlingen. Er wordt namelijk al een tijd vermoed dat kinderen structureel te weinig en slecht bewegen. Met de scans wordt nu gecontroleerd of dat vermoeden terecht is.

Groot verschil

Tot nu toe zijn de resultaten van een dertigtal scholen verzameld en verwerkt. Die voorlopige resultaten laten zien dat in Zeeland van 36 procent van de kinderen de motoriek achterblijft. Landelijk is dat 27 procent. Er zijn grote verschillen tussen de gemeentes. Op Schouwen-Duiveland krijgt bijna 40 procent van de kinderen een onvoldoende, in Veere is dat 'slechts' 23,4 procent.

Het zou beschamend zijn als we hier niets aan doen."
Patrick Vader, SportZeeland

Patrick Vader van SportZeeland vindt de resultaten onwenselijk. Volgens hem kan een slechte motoriek gevolgen hebben op latere leeftijd. "Kinderen ontwikkelen het best als ze cognitief en motorisch in balans zijn. Dit is een probleem en er moet een oplossing komen. Het zou beschamend zijn als we hier niets aan doen."

Weinig buiten spelen, veel gamen

Mogelijke verklaringen voor de lage cijfers zijn eigenlijk dezelfde als in de rest van het land: Het ontbreken van gespecialiseerde gymleraren in het basisonderwijs, te weinig aandacht voor bewegingsonderwijs, betonnen schoolpleinen die niet uitdagen tot beweging, weinig buiten spelen en het steeds meer tijd doorbrengen achter de computer of iPad.

Zeeuwse kinderen worden bij de MQ Scan gemeten en gewogen (foto: omroep zeeland)

Vader verwacht niet dat de cijfers veel zullen veranderen naarmate de gegevens van meer Zeeuwse scholen bekend worden, maar sluit enige verbetering niet uit. "Misschien dat er wat meer scholen zijn die gewone leerkrachten hebben met affiniteit voor sport, waardoor de gymles toch nuttig en uitdagend wordt."

Gezamenlijke aanpak

Hij wil straks, als alle cijfers bekend zijn, samen met de scholen, de GGD en de gemeentes rond de tafel om tot een plan te komen waarbij de oorzaken van de mindere motoriek in Zeeland worden blootgelegd en gezamenlijk worden aangepakt.

Meer over dit onderwerp:
SportZeeland bewegen Kinderen
Deel dit artikel:

Reageren