Grote opbrengst controleactie Vlissingen

VLISSINGEN - De actie maakt deel uit van het interventieproject om de leefbaarheid in het Middengebied en de Scheldestraat te verbeteren. Bij de controle werd onder meer samengewerkt door de politie, de belastingdienst en de sociale dienst.
Burgemeester Dijkstra van Vlissingen was overdonderd door de hoeveelheid openstaande boetes en de belastingschuld van zijn inwoners. Dat hoort u in dit telefoongesprek.
uitkering Het UWV en de Sociale Dienst Walcheren gaan 4 zaken nader onderzoeken. Zo was het bijvoorbeeld de vraag of één van de ondervraagde personen terecht een uitkering heeft. De Arbeidsinspectie constateerde één overtreder van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Vier bedrijven worden nog nader onderzocht.
De gemeente Vlissingen houdt de komende zeven maanden nog meer acties in de Vlissingense binnenstad.