Veel vragen over het 'nieuwe' Veerse Meer

Wolken boven het Veerse Meer
Wolken boven het Veerse Meer © Ron Nijs uit Middelburg
Wordt de klimaatadaptatie bij de plannen betrokken (GroenLinks)? Wordt er nieuw bos rond het meer aangeplant (PvdA)? Is er rekening gehouden met de binnenvaartschippers (VVD)? Komen er gezamenlijke vergaderingen van Statenleden en gemeenteraadsleden (SGP)? Hoe zit het met de belangen van de gewone gebruiker van het Veerse Meer die met stoeltje en thermoskan een dagje aan de oevers wil recreëren (SP)?

Senang

Tijdens de behandeling van de 'Startnotitie Gebiedsvisie Veerse Meer' in de Statencommissie Economie brandde een spervuur van vragen los. De startnotitie maakt een begin aan de discussie over het Veerse Meer. Het is de bedoeling dat de vier gemeenten rondom het meer: Noord-Beveland, Goes, Middelburg, Veere, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland er samen uitkomen. Daar horen begrippen bij als 'netwerksturing' en 'gelijkwaardigheid'. "Het is een heel precair proces," zei gedeputeerde Dirk van der Velde (VVD), "partijen moeten zich er senang bij voelen."
Donkere wolken boven het Veerse Meer bij Veere
Donkere wolken boven het Veerse Meer bij Veere © Adrie Gideonse
VVD-Statenlid Hans van Geesbergen over het gezamenlijke proces m.b.t. het Veerse Meer.
Toch is het volgens VVD-Statenlid Hans van Geesbergen wel goed om aan het begin van het proces aan 'verwachtingsmanagement' te doen. Met alle partijen een visie opstellen is mooi, maar het zijn uiteindelijk toch de gemeenteraden en Provinciale Staten die beslissen. "Het kan in de praktijk heel goed werken, totdat er op besluitniveau verschillen van inzicht bestaan."

Tijdspad

Het is de bedoeling dat de Gebiedsvisie Veerse Meer wordt ingepast in de Zeeuwse Omgevingsvisie die ook in de maak is. Eind 2020 moet het proces zijn afgerond.