CDA denkt na over kleinere opzet plan Waterdunen

SCHOONDIJKE - Kleiner Volgens dagelijks provinciebestuurder Harry van Waveren (CDA) is een kleiner Waterdunen geen eenvoudige opgave, maar ook geen onmogelijke opgave. Het zou betekenen dat het project in plaats van 300 hectare maar 225 hectare gaat beslaan.
Verantwoording De bijeenkomst in Schoondijke was georganiseerd door Sluise afdeling van het CDA. De afdeling is bang dat een meerderheid van de CDA-statenfractie volgende week voor onteigening stemt om zo het plan Waterdunen mogelijk te maken. Het CDA Sluis wees de aanwezige statenleden op de belofte uit 2006 om tot maximaal vijftien procent van de grond te onteigenen. Of anders niet akkoord te gaan met het plan Waterdunen.
Provinciale Staten Maandag wordt het pleidooi besproken in de fractievergadering van de CDA-statenfractie. Op vrijdag 1 oktober beslist Provinciale Staten over de voortgang van het natuur- en recreatieproject tussen Groede en Breskens.