Financiering bouw ADRZ Middelburg moeizaam

GOES - Het vermogen van het ADRZ is niet genoeg om makkelijk bij een bank geld te lenen voor de bouw. De economische crisis en mogelijke bezuinigingen op de zorg maken de situatie op dit ogenblik ongunstig.
Het binnenhalen van het geld staat bovenaan de agenda van de Raad van Bestuur. Die hoopt begin 2011 besluiten te nemen over de realisatie van de nieuwbouwplannen.
De reorganisatie van de ziekenhuizen gaat gewoon door. 28 februari 2011 wordt de nieuwe indeling van de ziekenhuizen in Vlissingen, Goes en Zierikzee een feit. In Goes worden de acute en complexe operaties uitgevoerd. Vlissingen wordt een ziekenhuis met planbare zorg.