Blijere bijen bij bijvriendelijke bijenbijeenkomst

Ondertekening Bijenstrategie
Om zich aan dat plan te binden, tekenden alle partijen de zogenoemde bijenstrategie. Wat betekent dat de organisaties zelf met plannen komen en zich inzetten om de leefbaarheid van bijen in Zeeland beter te maken.

Belang

De strategie is een initiatief van platform BIJ-vriendelijk Zeeland, die de leefbaarheid van bijen wil verbeteren en de biodiversiteit in Zeeland wil vergroten. Want bijen zijn belangrijk, vertelt voorzitter van BIJ-vriendelijk Zeeland, Rinus van 't Westende.
Hoogleraar Koos Biesmeijer bevestigt dat: "Wij hebben bijen nodig om te kunnen leven. Het is fantastisch dat al deze mensen vandaag hierheen zijn gekomen en dus het belang van de bij serieus nemen. Bijen zorgen voor bestuiving van bloemen waar vruchten aankomen en zorgen dus indirect voor ons eten."
Een bij op een bloem
Een bij op een bloem © Omroep Zeeland

Toekomst

De ondertekening gebeurde in het kantoor van Waterschap Scheldestromen. "Ik hoop dat in de toekomst nog meer organisaties de bijenstrategie ondertekenen zodat we samen op zoek kunnen naar hoe we de bijen in Zeeland een betere leefomgeving kunnen geven", eindigt Van 't Westende de BIJeenkomst.