Crisissfeer rond besluit Waterdunen

BRESKENS - Waterdunen is een plan om langs de kust in West-Zeeuws-Vlaanderen een natuur- en recreatiegebied van 300 hectare aan te leggen. Een deel van de grond is nu nog in het bezit van boeren en die willen hun grond niet verkopen aan de provincie. Het lijkt er nu op dat Waterdunen in de huidige vorm niet kan doorgaan.
ChristenUnie en GroenLinks zijn teleurgesteld, nu de meeste leden van de CDA-statenfractie tegen onteigening van grond voor Waterdunen zijn.
Oplossing Het dagelijks provinciebestuur gaat de komende dagen zoeken naar een oplossing voor Waterdunen. Welke oplossing dat is, wilen de gedeputeerden nu nog niet zeggen. Provinciale Staten Eerder gaven de Partij voor Zeeland, de SP en de VVD al aan niets te zien in het onteigenen van landbouwgrond. Die partijen hebben samen 12 van de 39 zetels in Provinciale Staten. Als acht CDA-Statenleden tegen stemmen, wordt het voorstel vrijdag niet aangenomen. Volgens CDA-fractievoorzitter Jan Bergen is de uitslag van de stemming nog onzeker...
Beloften grondonteigening Vorige week vrijdag herinnerde het CDA in Sluis de CDA-Statenfractie aan eerder gemaakte beloften. Een paar jaar geleden beloofde de statenfractie tegen Waterdunen te stemmen als meer dan vijftien procent van de grond onteigend zou moeten worden. Met die belofte heeft het CDA in Sluis campagne gevoerd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Raadsleden zeiden vrijdag dat de partij nu moet laten zien dat het CDA betrouwbaar is.
Kleinere variant Waterdunen Het CDA zal aanstaande vrijdag in Provinciale Staten wel een voorstel indienen voor een kleinere variant van Waterdunen. Dat alternatief is opgesteld door Eugene Wijffels en houdt in dat Waterdunen zo'n 100 hectare kleiner zou worden dan nu de bedoeling is. Volgens het CDA zal dat alternatieve plan op veel minder weerstand stuiten in West-Zeeuws-Vlaanderen dan het huidige plan Waterdunen.
Impuls economie Waterdunen is bedoeld om de economie in West-Zeeuws-Vlaanderen een flinke impuls te geven. Het is de bedoeling dat er vakantiewoningen, een hotel en een grote camping komen. Als dat allemaal doorgaat, zou dat 120 banen opleveren. Ook is het de bedoeling dat er veel zoute natuur en gebieden voor vogels komen in Waterdunen. Het Rijk heeft vele miljoenen beloofd om te helpen het plan van de grond te krijgen. Het bedrijf Molencaten wil de recreatievoorzieningen gaan exploiteren.