Middelburg bezuinigt zes miljoen euro op de zorg

Middelburg
Middelburg © Lena Schreijenberg
Als het aan het gemeentebestuur ligt, kunnen er in de toekomst minder mensen gebruik maken van de jeugdzorg en de WMO. "We moeten leren 'nee' te zeggen", zegt wethouder Carla Doorn (LPM) van sociale zaken. De wethouder wil in de toekomst meer inzetten op preventie. Op die manier kan voorkomen worden dat cliënten doorstromen naar zwaardere zorg.
Naast strenger zijn aan de poort, wil de gemeente ook meer grip krijgen op de zorgverleners. Wethouder Doorn zegt aanwijzingen te hebben dat zorgorganisaties te lang zorg verlenen en dat bij de gemeente in rekening brengen. Als het aan Doorn ligt, controleert de gemeente in de toekomst strenger of de zorg die geleverd wordt wel nodig en passend is. Doorn: "We moeten mensen tussentijds bellen met de vraag hoe het gaat en of de zorg nog nodig is."
Als het aan de gemeente ligt, gaan ook huisartsen anders werken. Het gemeentebestuur wil dat huisartsen kinderen minder snel doorverwijzen naar specialisten. "Maatschappelijk werk kan vaker worden ingezet. Dat moet tussen de oren komen", aldus de wethouder van Sociale Zaken. Ook moeten er meer praktijkondersteuners komen bij huisartsen en meer opvoedcoaches in de stad.

'We vragen van iedereen wat'

Om de zorgkosten te dekken, wordt ook de onroerendezaakbelasting nogmaals verhoogd. In 2019 steeg de ozb al met tien procent, in 2020 komt daar nog 2,5 procent bij. Aalberts: "Dit is een zorgtax en tegelijk een signaalfunctie. We vragen van iedereen wat."
De tekorten op het sociaal domein zijn ontstaan door de decentralisatie van de zorg. Door die decentralisatie kregen gemeenten extra taken op het gebied van onder andere de thuiszorg en jeugdzorg. Die taken moeten zij uitvoeren met minder geld dan voorheen beschikbaar was. Veel gemeenten kampen daardoor met tekorten. Middelburg moest vorig jaar 6,5 miljoen euro bijleggen op de jeugdzorg en 3,3 miljoen euro op de thuiszorg, begeleiding en dagbesteding.
We hebben echt de bodem bereikt.
Johan Aalberts, wethouder Financiën van Middelburg
Het ingrijpen is volgens de gemeente noodzakelijk omdat de gemeente anders in de financiële problemen komt. De afgelopen drie jaar zijn de tekorten op het sociaal domein, waar de zorgkosten onder vallen, opgelopen van 1,7 miljoen tot 12 miljoen euro. De gemeente zegt nu in te moeten grijpen omdat zij anders onder curatele van de provincie komt te staan.

Pijn

De bezuinigingen gaan volgens het gemeentebestuur pijn doen bij veel Middelburgers, maar het college zegt geen andere keuze te hebben dan te bezuinigen op de zorg. "We hebben echt de bodem bereikt. We hebben al 25 miljoen euro bezuinigd op groenbeheer en dat soort kosten", zegt wethouder van Financiën Johan Aalberts (CDA).
Naast de bezuinigingen gaan de Middelburgers die gebruik maken van thuiszorg het ook in de eigen portemonnee voelen. Als het aan het gemeentebestuur ligt, moet vanaf volgend jaar iedereen die thuiszorg krijgt een eigen bijdrage betalen. Dat komt neer op een bijdrage van 19 euro per maand. Tot nu toe hoefden alleen Middelburgers met een inkomen van 130 procent van het minimumloon die eigen bijdrage te betalen.
De gemeenteraad van Middelburg stemt 13 november over de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders.