'Zes miljoen bezuinigen op zorg is niet realistisch'

'Zes miljoen bezuinigen op zorg is niet realistisch'
'Zes miljoen bezuinigen op zorg is niet realistisch' © Omroep Zeeland
Een derde van het totale budget in de jeugdzorg gaat op aan administratieve lasten. Dat blijkt uit een onlangs verschenen rapport van onderzoeksbureau Berenschot. Ook Juvent heeft daarmee te kampen.
In 2014, voordat de gemeenten verantwoordelijk waren voor de jeugdzorg, had Juvent te maken met een paar beleidsmedewerkers van overheidsinstellingen. "Nu heeft elke gemeente er minstens een, we hebben met veel meer mensen te maken, en dat zijn allemaal kosten", aldus directeur Ruud Stevens van Juvent. "Mijn mensen moeten nu alles registreren, heel veel zaken moeten we verantwoorden, het krijgen van beschikkingen en zorgopdrachten kosten heel veel tijd. Als we dat efficiënter inrichten kunnen we heel veel kosten besparen."
Ruud Stevens, directeur Juvent
Ruud Stevens, directeur Juvent © Omroep Zeeland
En wat voor zijn eigen organisatie geldt, geldt volgens Stevens ook voor gemeenten. Die moeten volgens hem het zorgloket, waar inwoners met hun problemen aankloppen, beter organiseren. "De gemeente moet meer deskundigen inzetten. Als kinderen sneller de juiste hulp krijgen, is dat op lange termijn goedkoper." En daarmee kan volgens hem ook voorkomen worden dat kinderen naar heel specialistische jeugdhulp doorverwezen moeten worden.
Samen kun je veel beter advies geven.
Ruud Stevens, directeur Juvent
Stevens biedt aan om meer samen te werken met het zorgloket; de gemeente kan gebruik maken van de deskundigheid van Juvent. "Ik snap dat het voor gemeenten soms ingewikkeld is om problemen te beoordelen", zegt hij, "Samen kun je een veel beter advies geven, wat er met een kind of een gezin moet gebeuren."
'Gemeenten hebben te weinig deskundigheid in huis om problemen van jongeren goed te beoordelen'
'Gemeenten hebben te weinig deskundigheid in huis om problemen van jongeren goed te beoordelen' © Omroep Zeeland
De bureaucratie aanpakken en meer deskundigen bij het zorgloket, dat kan volgens hem dus behoorlijke besparing opleveren. De gemeente moet niet te veel met de vinger wijzen naar de jeugdzorginstelling. "In de directe zorg, doen we het al heel efficiënt."
De gemeente Middelburg wil zes miljoen euro bezuinigen op de zorg. Of dat uiteindelijk haalbaar is? Stevens: "Nee, ik acht dat niet realistisch."

Lees ook: