Meerdere overtredingen bij huisvesting arbeidsmigranten in Terneuzen

Controle migrantenhuisvesting in Terneuzen
Controle migrantenhuisvesting in Terneuzen © Omroep Zeeland
De controle werd door de gemeente, Veiligheidsregio Zeeland en de politie uitgevoerd. Op zeven gecontroleerde adressen stonden personen ingeschreven die niet op die plek woonden en op vier plekken verbleven juist arbeidsmigranten die daar niet ingeschreven stonden.

Overtredingen in kamerverhuur

Tijdens de controle kwam ook aan het licht dat er op vijf adressen overtredingen zijn gemaakt in de kamerverhuur. Op die plekken werden te veel kamers gemaakt zonder dat daar een vergunning voor was. Bovendien voldeden die kamers niet aan de bouwvoorschriften. Ook woonden meerdere personen, tegen de regels in, in een agrarische loods.

Brandveiligheid niet op orde

Op vijf adressen bleek de brandveiligheid niet in orde, daar ontbraken bijvoorbeeld rookmelders of brandblusmiddelen. Eén woning was volgens de controleurs vervuild, waardoor arbeidsmigranten daar in slechte leefomstandigheden wonen.
De adressen die gisteravond zijn gecontroleerd, werden gekozen op basis van klachten uit de wijk en instanties.
Het is de tweede controle deze maand, de eerste actie werd op 9 oktober georganiseerd. Toen werden negen mensen gevonden die illegaal in Nederland verbleven. Zestien mensen bleken in een te klein huis te wonen.