Strandjes langs de Oosterschelde afgesloten om broedende vogels niet te storen

Om broedende vogels rust te geven sluit Natuurmonumenten een aantal plekken langs de Oosterschelde. Het gaat om een aantal al gesloten dijktrajecten en om het strandje bij Kattendijke waar bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters broeden.

Bontbekplevier (foto: Natuurmonumenten)

Op het schelpenstrandje van Kattendijke broedt een paartje bontbekplevieren. Vorig jaar broedde het paar ook al op die plek, maar toen werd hun nest verstoord en werden de eieren expres vertrapt.

Nest vertrapt

De keuze voor het schelpenstrandje bij Kattendijke is volgens boswachter opmerkelijk, omdat het hier om een doorgaande route gaat waar regelmatig fietsers en voetgangers passeren. "De nesten van deze vogels liggen vaak op de grond, tussen de stenen van de dijk, de schelpen op het strand of het gras van de dijk. De nesten zijn daarom erg kwetsbaar en gevoelig voor verstoring", legt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten uit. Daarom heeft Natuurmonumenten ook een raster om het nest geplaatst om zo de kans groter te maken dat de vogels hun eieren uitbroeden.

Nest van bontbekplevieren op het strandje van Kattendijke (foto: Natuurmonumenten)

In het Nationaal Park Oosterschelde broedt op het moment een aantal kustbroedvogels die met uitsterven bedreigd worden. Van de nog 300 paartjes bontbekplevieren broeden er dertig rondom de Oosterschelde. Ook een aantal strandplevieren - waarvan nog slechts 165 paren in Nederland broeden - heeft zijn nest in Zeeland gemaakt.

Met een aantal vrijwilligers worden de nesten van de bedreigde vogels gemonitord. Zo wil Natuurmonumenten in de gaten houden hoeveel eieren uitkomen en gericht maatregelen nemen om de nesten te beschermen.

Vrijwilliger en wetlandwacht Thom de Bruijn bij zijn geliefde broedstrandje in Kattendijke (foto: Natuurmonumenten)

Vorige week werd bekend dat voor kustbroedvogels het broedseizoen opnieuw rampzalig dreigt te verlopen. Veel natuurgebieden drogen in rap tempo uit en op korte termijn wordt er nauwelijks regen verwacht. De afgelopen twee jaar verliep het broedseizoen voor weidevogels en kustbroedvogels ook al moeizaam door de droogte.

Het broedseizoen loopt tot ongeveer half juli.

Lees ook:

Reageren