Nieuwe gasleiding door gemeente Hulst

HULST - De nieuwe leiding maakt deel uit van het aardgasnet tussen Duitsland en Zelzate in België. Met de aanleg kan ook in de toekomst aan de toenemende vraag naar gas in Nederland en de omringende landen worden voldaan.
Calamiteiten ZLTO is tegen de aanleg, omdat de landbouworganisatie bang is voor calamiteiten als de nieuwe leiding langs al bestaande bestaande leidingen komt te liggen. Ook vinden de boeren dat ze te weinig vergoeding krijgen voor gederfde inkomsten tijdens de aanleg.