Het nieuwe kabinet tegen ontpolderen

OOST- SOUBURG - Het nieuwe kabinet wil met de Vlaamse overheid een alternatief zoeken, zodat de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen niet onder water gezet hoeft te worden.
De passage over de ontpoldering staat in het regeerakkoord waar de VVD en PVV al mee hebben ingestemd, en waarover het CDA komend weekend besluit. De fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV hebben donderdag regeerakkoord en het gedoogakkoordgepresenteerd.

Anti-ontpolderaars blij met kabinet

Magda de Feijter van het actiecomité 'Red Onze Polders' reageert opgetogen op het voornemen van het nieuwe kabinet om een alternatief te zoeken voor ontpolderen.
De Feijter zegt dat ze altijd is blijven hopen, maar dat ze het besluit niet verwacht had in het nieuwe regeerakkoord. VVD en PVV zijn altijd tegen ontpolderen geweest en het CDA was verdeeld over het onder water zetten van de Hedwigepolder.