Zeeland heeft laagste werkloosheid van Europa

ZEELAND - Het Zeeuwse cijfer blijft relatief laag, ook als Zeeland er door het faillissement van aluminiumfabrikant Zalco uit Vlissingen Oost een groot aantal werklozen bij krijgt. Als alle Zalcomedewerkers daadwerkelijk werkloos worden en niet doorstromen naar andere banen, stijgt het aantal werklozen in Zeeland nog steeds niet boven het landelijke of Europese gemiddelde uit.

Vergrijzing

Een woordvoerder van UWV Werkbedrijf Zeeland meldt dat de lage werkloosheid in onze provincie vooral te maken heeft met de stijgende vergrijzing en het relatief lage aanbod van jongeren. Ook pendelen veel Zeeuwen richting Rotterdam voor hun baan, wat de werkloosheid verder drukt.

Verder wordt hard gewerkt aan het breder trekken van de Zeeuwse economie, omdat die momenteel vooral bestaat uit de chemische industrie, havens en zomers horeca en toerisme. Volgens Wies Saman van de BZW (Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging) moet meer ingezet worden op innovatieve zorgvoorzieningen als zorghotels en moet er een kwaliteitsslag gemaakt worden in het toerisme.