Oppositie Middelburg laat diepe stilte vallen, grote verontwaardiging over bezuinigingen zorg

Oppositie weigert om over de plannen te debatteren 'Onbehoorlijk bestuur'
Oppositie weigert om over de plannen te debatteren 'Onbehoorlijk bestuur' © Omroep Zeeland
Wethouder Carla Doorn (LPM) was niet te spreken over de houding van de oppositie. "We staan voor een gigantische opgave, daar moeten we samen aan gaan staan", aldus de wethouder

Zes miljoen bezuinigen

Het gemeentebestuur wil zes miljoen bezuinigen op de zorg en heeft daarvoor een 'actieplan' opgesteld. De voltallige oppositie is overrompeld door het stuk dat nu op tafel ligt. Er is nog te veel onduidelijk, informatie kwam volgens hen te laat of onvolledig. "Dat is onzorgvuldig naar de raad en naar de burgers", stelt Clement Remijnse van de ChristenUnie en concludeert: "Onbehoorlijk bestuur."
Waar moet je zijn als je zorg nodig hebt? Niemand die het weet!
Clement Remijnse, raadslid Christen Unie
"Als je zorg nodig hebt of hulpmiddelen als een traplift, waar moet je dan naartoe?", zegt Clement Remijnse, "Niemand kan het uitleggen."

'Waar zijn dan die wijknetwerken?!'

De wijknetwerken met daarin wijkverpleegkundigen, huisartsen en ouderenzorgverleners moeten gaan adviseren wie welke en hoeveel zorg zou moeten krijgen. "Maar er zijn nog geen wijknetwerken", zegt Remijnse (CU), "En over zes weken moeten die al gaan werken."
"Dit college gaat niet uit van de zorg die mensen nodig hebben, maar alleen uit van de centen", zegt Caroline Diepeveen (PvdA), "Dit is paniekerig beleid."
Hoe het gemeentebestuur al die miljoenen gaat bezuinigen is voor oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP en D66 een raadsel. Over 2020 een miljoen euro, oplopend naar zes miljoen in 2023. Dat is tien procent op de totale zorgkosten van 61 miljoen.
Dit is een heel doordacht plan
Carla Doorn (LPM), wethouder zorg
In een reactie zegt wethouder Carla Doorn (zorg, LPM): "Ik weet niet hoe concreet ze het willen hebben, dit is een heel doordacht plan. Dit zijn de kaders. Dit is de start van het uitvoeringsplan."
De voltallige oppositie stemde tegen het bezuinigingsplan. De coalitiepartijen (LPM, CDA, VVD en SGP) stemden voor, waardoor het actieplan is aangenomen.
<P><strong>Bezuinigingsplannen van wethouder Doorn (zorg, LPM)</strong></P><P>In de toekomst moeten minder mensen gebruik maken van de jeugdzorg en de WMO, de gemeente gaat "vaker 'nee' zeggen". Er zal meer worden ingezet op preventie. Op die manier kan voorkomen worden dat cliënten doorstromen naar zwaardere zorg.</P><P>Naast strenger zijn aan de poort, wil de gemeente ook meer grip krijgen op de zorgverleners. Er moet strenger worden gecontroleerd of de zorg die geleverd wordt wel nodig en passend is.</P><P>Huisartsen moeten anders werken. Zij moeten kinderen minder snel doorverwijzen naar specialisten. Ook moeten er meer praktijkondersteuners komen bij huisartsen en meer opvoedcoaches in de stad.</P>

Lees ook: