"Ontpolderen zeker niet van de baan"

OOST-SOUBURG - Het nieuwe kabinet wil opnieuw met Vlaanderen onderhandelen over alternatieven voor het onder water zetten van de polder.
Volgens de vogelbescherming zal dat op niets uitlopen, omdat de verdragen nou eenmaal getekend zijn. En afspraak is nu eenmaal afspraak.Luister naar Kees de Pater van de Vogelbescherming:
Statenfractie GroenLinks: CDA en VVD plegen woordbreuk De statenfractie van GroenLinks vindt dat CDA en VVD woordbreuk plegen nu door het regeerakkoord de ontpoldering van de Hedwigepolder op losse schroeven komt te staan. Over ontpoldering zijn harde afspraken gemaakt met Vlaanderen en met de milieubeweging, zegt GL.
Alternatieven zijn onderzocht en GroenLinks wijst erop dat die door commissies als onhaalbaar zijn beoordeeld. GroenLinks gaat ervan uit dat de milieubeweging nu naar de Raad van State stapt om de derde verdieping van de Westerschelde stop te zetten.