Brief aan minister Wiebes: 'Gelijke regels en CO2-heffing gebruiken om industrie te vergroenen'

De provincies Zeeland en Limburg hebben een brief naar minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) gestuurd over het onlangs gelanceerde nationale CO2-heffingsplan. Vanaf 2021 moet er extra betaald worden voor de uitstoot van CO2. Zeeland wil dat die extra inkomsten eerlijk verdeeld en gebruikt kunnen worden.

Dow Chemical in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Die nieuwe belasting, de nationale CO2-heffing, is onderdeel van het klimaatakkoord. Doel is dat de vervuilende industrie in 2030 14,3 miljoen ton minder CO2 uitstoot dan dat nu het geval is. "Als Zeeland werken we daar volop aan mee." zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. "Maar dat moet wel op basis van een level playing field!" Daarmee doelt De Bat erop dat het eerlijker moet.

Het gaat dan om gelijke regels. Nu krijg je subsidie als je een pijpleiding aanlegt om (vloeibare) CO2 te transporteren naar de opslag in zee. Rotterdam doet dit bijvoorbeeld al. Maar daar zit het punt volgens De Bat: "Minder pijpleiding is goedkoper." Daarom kijkt Zeeland ook naar alternatieven. Zoals het transporteren van die CO2 per schip in plaats van per pijpleiding naar Rotterdam.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (foto: Omroep Zeeland)

Probleem is alleen dat Zeeland, als ze willen kiezen voor transport per schip, dan niet in aanmerking komt voor die subsidie. Vandaar dus de brief met Limburg. "We pakken dit samen op omdat we dezelfde belangen hebben en omdat wij vinden dat beide systemen een beroep moeten kunnen doen op die subsidieregeling."

De Gedeputeerde Staten vinden verder dat de opbrengsten van die nieuwe belasting bij de sector zelf moet blijven. "Het is nog niet helder welke projecten ze willen financieren en dus zeggen wij zorg dat het niet versnipperd naar allerlei projecten maar houd het bij de industrie zelf. Als voorbeeld in de brief wordt waterstof aangehaald. Zeeland wil daarin voorop lopen maar kan dat naar eigen zeggen niet waarmaken zonder investeringen. Daar zouden die opbrengsten uit de CO2-heffing welkom voor zijn."

Deel dit artikel:

Reageren