Meerderheid Provinciale Staten voor Waterdunen

MIDDELBURG - Alleen de Partij voor Zeeland stemde tegen het plan om langs de kust van West-Zeeuws -Vlaanderen een groot natuur- en recreatiegebied aan te leggen.
Provinciebestuurder Marten Wiersma beloofde op verzoek van het CDA te gaan onderzoeken of het plan kleiner van opzet kan worden. Wiersma hoopt op die manier meer draagvlak voor het plan in de regio te krijgen.
Dat onderzoek moet binnen zes weken klaar zijn.