Nieuwe soort voor Nederland in Westerschelde: de gladde snavelneut

In een eerder genomen bodemmonster uit de Westerschelde is onlangs een nieuw tweekleppig schelpdier aangetroffen: de gladde snavelneut. Dit dier, afkomstig uit Amerika of Canada, is nog niet eerder gezien in Noordwest-Europa. Het is waarschijnlijk meegelift op een schip.

De gladde snavelneut, een nieuwe tweekleppige voor Nederland, opgehaald uit de Westerschelde (foto: Martijn Spierenburg)

Dat melden Bureau Waardenburg en de Stichting Anemoon op natuurnieuwssite Nature Today. Onderzoekers van Bureau Waardenburg troffen het dier aan in een monster dat in september 2019 was genomen voor zoutprogramma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) van Rijkswaterstaat.

Levend verzameld

In dat monster werd een schelpdier gevonden dat de onderzoekers in eerste instantie voor een raadsel plaatste, omdat het tweekleppige schelpdier in vorm sterk afwijkt van de soorten die eerder in het gebied gevonden waren. Het dier werd levend verzameld en geconserveerd bewaard.

Geconserveerde gladde snavelneut uit de Westerschelde, de paarse kleur van de buiten de schelp stekende voet kom door toegevoegde kleurstof (foto: David Tempelman)

Na onderzoek werd onlangs duidelijk dat het om de gladde snavelneut gaat. Het dier was nog niet volgroeid. Deze soort kan tot ruim zes centimeter lang worden en het nu gevonden exemplaar was 4,8 centimeter.

Snelle graver

Het schelpdier is een zeer snelle graver en voedt zich meestal met naar de bodem gezakte voedseldeeltjes. In hoeverre deze exoot een invasief karakter heeft, en dus verstorend werkt voor inheemse soorten, is nog onbekend.

Dit schelpdier, met de wetenschappelijke naam Yoldia limatula, komt van nature voor in Amerika en Canada en is waarschijnlijk meegekomen in ballastwater van schepen, of als aangroei aan scheepswanden. Dat vermoeden de onderzoekers omdat het monster waarin de gladde snavelneut zat, werd opgehaald bij de Sloehaven in Vlissingen.

Het bodemmonster uit september 2019 bij de Sloehaven in de Westerschelde waarin de gladde snavelneut werd gevonden (foto: Bureau Waardenburg)

Voor het eerdergenoemde zoutprogramma MWTL, waar het in september 2019 opgehaalde monster onderdeel van is, wordt voor de zoete en zoute rijkswateren een chemisch, fysisch en biologisch meetnet ingericht door Rijkswaterstaat. Bureau Waardenburg verzorgt de bemonstering en analyse van de monsters.

Reageren