Wegen kapot door droogte, geld tekort voor onderhoud

Waterschap Scheldestromen komt geld tekort voor het onderhoud aan de wegen. Door de droogte van de afgelopen jaren is meer onderhoud nodig dan gedacht. Daarom wil bestuurder Marien Weststrate dat gemeenten en bedrijven, die een aanpassing van waterschapswegen vragen, meebetalen aan die aanpassing.

Waterschap Scheldestromen heeft tot en met 2023 een budget van 16,7 miljoen euro voor het beheer van 3890 kilometer aan wegen. Door de droogte van de afgelopen zomers is de noodzaak van extra onderhoud groter geworden. "We lopen nu al behoorlijk achter met het onderhoud", aldus Weststrate. "We moeten op dit moment al keuzes maken welke wegen onderhoud krijgen en bij welke dat op dit moment niet kan. De verkeersveiligheid is daarbij een belangrijke factor."

Steenheulweg krijgt nieuw asfalt

De asfaltlaag van sommige wegen is aan het scheuren. Dat laat Weststrate zien op de Steenheulweg bij Biggekerke. Daar wordt de weg wel aangepakt. "De bovenlaag liet los en kwam omhoog, dus moest er wat gebeuren."

Kostenverdeling fiftyfifty

Als een bedrijf wil uitbreiden of een nieuw bedrijf zich wil vestigen is vaak een aanpassing van de wegen nodig. Dat zijn regelmatig waterschapswegen en voor de kosten draait het waterschap vaak alleen op.

Waterschapsbestuurder Marien Weststrate wil dat veranderen. "Ik zou het zo willen dat de kostenverdeling fiftyfifty wordt. Het kan niet zo zijn dat wij als waterschap Scheldestromen alleen voor de kosten opdraaien. Sterker nog; we hebben er geen geld meer voor."

Waterschapswegen moeten aangepast worden (foto: Omroep Zeeland)

Bij nieuwe bouwprojecten, zoals het Waterpark Veerse Meer bij Arnemuiden, de Veerse Kreek bij Wolphaartsdijk en de uitbreiding van visfarm Kingfish bij de Zeelandbrug ontstaan extra problemen, omdat aanpassingen aan waterschapswegen nodig zijn. "Tot nu toe betekent dat individuele afspraken met die bedrijven", vertelt Weststrate. "Maar dat zou structureel moeten worden opgelost."

Aanhaken bij de omgevingswet

"We zijn bezig met een plan om aan te haken bij de aanstaande omgevingswet", legt Weststrate uit. "Dan worden gemeenten voortaan verplicht om, als ze bedrijven toestaan om uit te breiden, het waterschap er direct bij te betrekken."

De structurele regeling zou volgend jaar al in moeten gaan.

Reageren