Dieren en knuffels gezegend tijdens dierendagmis

OVEZANDE - Het was het tweede jaar dat deze mis rond dierendag gehouden werd en deze keer waren er ook weer veel volwassenen met hun huisdier.
De dierendagmis heet eigenlijk de Sint Franciscus van Assissi-viering, omdat het een mis is ter ere van de heilige Fransiscus die alles wat leeft, dus ook de vogels en de dieren, beschouwde als zijn broers en zusters. En daarom dus gezien wordt als de heilige van de dieren. Hij stierf op 3 oktober in het jaar 1226 en zo ontstond Werelddierendag, dat een dag na zijn sterfdag, op 4 oktober gevierd wordt.
Tijdens de drukbezochte mis in Ovezande preekte pastor Paul Verbeek over het leven van Fransiscus en zegende vervolgens eerst de knuffels en daarna de huisdieren.
Luister hier naar een stukje uit de mis, een gesprek met pastor Paul Verbeek en reacties van parochianen en andere belangstellenden.