Provincie moet weer fors bezuinigen

MIDDELBURG - De provincie krijgt de komende jaren zelf zeven miljoen euro minder van het Rijk. Maar ook op verschillende beleidsterreinen waar de provincie voor verantwoordelijk is wordt flink gekort. Volgens Van Waveren kunnen de totale bezuinigingen oplopen tot circa 20 miljoen euro, terwijl de provincie er wel nieuwe taken bij krijgt.
De gezamenlijke provincies komen woensdag met een officiele reactie op het regeerakkoord. Overigens moet de CDA-fractie dinsdag nog zijn goedkeuring uitspreken over het akkoord.