Drie kerkuilen teruggezet in natuur

NISSE - petitie De stichting Landschapsbeheer Zeeland had speciaal voor dierendag gekozen voor de terugzetting om gelijk aandacht te vragen voor de roofvogelpetitie die op 8 november wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. In die petitie wordt om een verbod op het houden en fokken van beschermde roofvogels gevraagd.