Broedende lepelaars in het Zuidgors

ELLEWOUTSDIJK - Al vele jaren broedt in het Zuidgors de grootste kokmeeuwkolonie van de Westerschelde (1470 broedparen). Daarnaast zit er een kleine kolonie zilvermeeuwen. Al die extra ogen van de meeuwen zorgen voor extra veiligheid voor de lepelaars. In de nabij gelegen natuurgebieden kunnen de grote vogels hun voedsel vinden.
waterkwaliteit In de jaren ’70 van de vorige eeuw waren de lepelaars door de slechte waterkwaliteit bijna uit Nederland verdwenen. Vanaf eind jaren ’80 nemen ze weer in aantal toe. In de Middelplaten zijn ze toegenomen en op Neeltje Jans heeft er een eerste paar gebroed.