Ergernis over toeristen neemt toe bij inwoners van Veere

Parkeren langs de zeedijk tussen Domburg en Westkapelle
Parkeren langs de zeedijk tussen Domburg en Westkapelle © Omroep Zeeland
De gemeenteraad gaf begin dit jaar opdracht voor een onderzoek, na een groeiende stroom klachten van inwoners van met name Domburg, maar ook Zoutelande en Veere. De grootste klacht gaat over parkeren. Inwoners klagen het meest over parkeeroverlast; ze kunnen hun eigen auto nauwelijks meer kwijt en ook is er sprake van wild parkeren door toeristen, die niet meer terecht kunnen op volle parkeerterreinen.
Maar inwoners maken zich ook zorgen over stijgende huizenprijzen, omdat woningen in trek zijn voor de verhuur aan toeristen. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook al langer meer overlast van dronken toeristen 's avonds en 's nachts op straat.
Wethouder Bert van Halderen is blij met het rapport. Maar het betekent wel werk aan de winkel. "We hebben nu de feiten. Dit zijn de knelpunten. Nu kunnen we er beleid op maken", aldus Van Halderen. Hij voegt daaraan toe dat de Veerenaren betrokken worden bij het maken van dit beleid. "Straks gaan we met ondernemers en inwoners praten, waar we prioriteiten gaan leggen."
Het parkeren wordt aangegeven als een van de problemen in Veere
Het parkeren wordt aangegeven als een van de problemen in Veere © Omroep Zeeland
Voor het onderzoek zijn 5.200 enquete-formulieren verspreid onder willekeurige inwoners; ruim 2.000 formulieren zijn ingevuld. Daaruit komen harde cijfers naar voren: 77 procent klaagt over verkeersproblemen, 58 procent over zwerfafval, terwijl meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat het te druk is geworden in de gemeente. Ook zegt de helft dat het leven in de gemeente duurder is geworden door het toerisme, doelend op onder meer de stijgende huizenprijzen. Daarnaast zegt de helft van de ondervraagden dat ze vrezen voor wrijving tussen inwoners en toeristen, als de groei doorzet.

Forse groei

Volgens het rapport groeit het toerisme inderdaad nog fors. Vorig jaar waren er 5,3 miljoen overnachtingen in de gemeente, wat neerkomt op een stijging van twintig procent in vijf jaar tijd. Maar naar verwachting zal de groei tot het jaar 2030 in de gemeente nog eens toenemen met twintig tot vijftig procent, wat in het uiterste geval neerkomt op nog eens 2,5 miljoen overnachtingen per jaar erbij.
Toeristen zijn goed voor de werkgelegenheid
Toeristen zijn goed voor de werkgelegenheid © Ria Brasser
Toch is het niet alleen maar kommer en kwel; volgens het rapport heeft één op de vier inwoners van de gemeente Veere een baan in het toerisme. Negen op de tien ondervraagden geeft aan het positief te vinden dat er dankzij het toerisme meer winkels en horeca is in hun woonplaats. Uit eerdere cijfers bleek dat het toerisme de gemeente Veere nu al zes miljoen euro per jaar oplevert.

Toerisme is ook positief voor de leefbaarheid

Acht op de tien ondervraagden zien dan ook in dat het toerisme de lokale economie versterkt en de levensstandaard in de gemeente verhoogt. De helft van de ondervraagden vindt dat het toerisme de leefbaarheid op sommige momenten de juist verbetert; huizen worden gerestaureerd, het openbaar groen is in orde en inwoners kunnen zelf ook gebruik maken van voorzieningen zoals het zwembad in een van de recreatieparken.
Het rapport stelt dat de voordelen van het toerisme op dit moment nog steeds opwegen tegen de nadelen. Om dat zo te houden, moet het gemeentebestuur volgens het rapport 'sturen op balans'. In het onderzoek geeft driekwart van de inwoners aan, dat de gemeente hen niet betrekt bij beslissingen over toeristische ontwikkelingen. Volgens het rapport moet de gemeente de betrokkenheid en zeggenschap duidelijk verbeteren.

Lees ook: